ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาดและโรงเรียนในเขตตำบลท่าลาด ประจำปีการศึกษา 2565 (ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึง วันที่ 31 มีนาคม 2566)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

28 ธ.ค. 65