ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองขาม หมู่ที่ 15 ต่อจาก คสล.เดิมบ้านนายจรัล นามโคตร ไปวัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

24 พ.ค. 65
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :