ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองปรือแก้ว หมู่ที่ 8 ต่อจาก คสล.เดิมไปบ้านโคกหินช้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

01 เม.ย. 65