ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านสองคอน หมู่ที่ 16 จากบ้านนางพรม แต้มพิมายไปบ้านนายจรัส มาศจักรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

31 มี.ค. 65