ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการซ่อมแซมถนน คสล.โดยการเสริมแอสฟัทส์คอนกรีตบ้านโคกกุงน้อย หมู่ที่ 4 จากบ้านโคกกุงน้อย ไปบ้านท่าลาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

13 ม.ค. 65