ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านโคกตอง หมูที่ 9 ต่อจาก คสล.เดิมซอยศาลาไปบ้านนายวิภพ ปาสารักษ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

13 ม.ค. 65