ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา สำหรับจ้างเหมาแรงงานปฏิบัติงานธุรการ และประสานงานทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

30 ก.ย. 65
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :