ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับจ้างเหมาบริการเพื่อปฏิบัติธุรการสำนักปลด อบต. ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

30 ก.ย. 65
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :