ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับจ้างเหมาบริการแรงงานบุคคลเพื่อปฏิบัติงานเป็นผู้ช่วยเหลืองานนโยบายและแผน งบประมาณ งานธุรการ ประสานงานทั่วไป ประจำปีงบประมาณ2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

30 ก.ย. 65
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :