ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแบบตรวจหาแอนติเจนด้วยตนเอง (ชุดตรวจ ATK) ใช้ในโครงการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ท่าลาดคัพ ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

17 พ.ค. 65