ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลโครงการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ท่าลาดคัพ ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

17 พ.ค. 65