ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนซาด หมู่ที่ 18 จากบ้านนายสีดา เวษา ไปฝายทำเล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

26 เม.ย. 65