ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. โดยเท คสล. ทับผิวคอนกรีตเดิมบ้านเหล่าจั่น หมู่ที่ 14 จากบ้านนายปฏิพล ลอมไธสง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

21 เม.ย. 65