ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับจ้างเหมาแรงงานทำความสะอาด ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

01 เม.ย. 65