ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานเป็นผู้ช่วยเหลืองานบริหารงานบุคคล งานธุรการ ประสานงานทั่วไป เพื่อปฏิบัติงานตามภารกิจสำนักปลัด อบต. ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

25 ก.พ. 65