ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับจ้างเหมาแรงงานปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

25 ก.พ. 65