ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างเหมาแรงงานบุคคล เพื่อปฏิบัติงานขับรถ EMS และด้านแรงงานอื่นๆ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

11 ก.พ. 65