ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับจ้างเหมาแรงงานปฏิบัติงานเกี่ยวกับภารกิจของกองช่าง ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

11 ก.พ. 65