ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับจ้างเหมาแรงงานบุคคล ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองขาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

08 ก.พ. 65