ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างเหมาแรงงานบุคคล เพื่อปฏิบัติงานด้านการบันทึกข้อมูล จัดทำเอกสารและงานสารบรรณธรรมดา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

07 ก.พ. 65