ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับจ้างเหมาแรงงานปฏิบัติงานธุรการ และประสานงานทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

04 ก.พ. 65