ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างเหมาแรงงานบุคคล เพื่อปฏิบัติงานบริการทางการแพทย์ฉุกเฉิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

04 ก.พ. 65