ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโครงการเฝ้าระวังโรคโควิด -19 ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด ด้วยชุดตรวจ Antigen Test Kit (ATK) ประจำปีการศึกษา 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

02 ก.พ. 65