ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการแข่งขันและอุปกรณ์ที่ใช้ในการถ่ายทอดสด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

07 ม.ค. 65