ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านโคกตอง หมู่ที่ 9 ต่อจาก คสล.เดิม ซอยศาลาไปบ้านนายวิภพ ปาสารักษ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

13 ม.ค. 65