ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถกระบะบรรทุกเล็ก ๒ ประตู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

06 ม.ค. 65