ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองขาม หมู่ที่ ๑๕ ต่อ จากคอนกรีตเดิมไปบ้านนายสงกรานต์ ทาซ้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

21 ธ.ค. 63