ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเหล่าจั่น หมู่ที่ ๑๔ เส้นต่อจาก คสล. เดิม ไปลานอเนกประสงค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

14 ธ.ค. 63