ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองปรือแก้ว หมู่ที่ ๘ เส้นต่อจาก คสล. เดิมไปบ้านโคกหินช้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

30 มิ.ย. 64