ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับจ้างเหมาแรงงานทำความสะอาด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิิธีเฉพาะเจาะจง

30 มิ.ย. 64