ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง บ้านหนองม่วง-บ้านโคกพะงาด บ้านหนองม่วง หมู่ที่ 12 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

31 ต.ค. 65
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :