ประกาศ เรื่อง กำหนดคุณสมบัติผู้เสนอราคาและหลักเกณฑ์รายละเอียดการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโนนรังน้อย หมู่ที่ 6 จากบ้าน นางอ่อนจันทร์ กาขาว ไปบ้านนาสีนวล

15 พ.ค. 63

ประกาศ เรื่อง กำหนดคุณสมบัติผู้เสนอราคาและหลักเกณฑ์รายละเอียดการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโนนรังน้อย หมู่ที่ 6 จากบ้าน นางอ่อนจันทร์ กาขาว ไปบ้านนาสีนวล
รายละเอียดสามารถดาว์นโหลดเพิ่มเติมได้
CamScanner 05-15-2563 09.06.33

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :