ประกาศ เรื่อง กำหนดคุณสมบัติผู้เสนอราคาและหลักเกณฑ์รายละเอียดการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนดินพร้อมลงหินคลุก บ้านโคกตอง หมู่ที่ 9 จากจุดสิ้นสุดถนนหินคลุกไปลำมาศ

10 พ.ค. 65