ประกาศ เรื่องประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ รายการ ลำโพงเคลื่อนที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

22 พ.ย. 65