ประกาศ เรื่องกำหนดคุณสมบัติผู้เสนอราคาและหลักเกณฑ์รายละเอียดการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองตะคลอง หมู่ที่ 10 เส้นหน้าโรงเรียนบ้านหนองตะคลองต่อจาก คสล.เดิมไปทิศตะวันตกบ้าน

15 พ.ค. 63

ประกาศ เรื่องกำหนดคุณสมบัติผู้เสนอราคาและหลักเกณฑ์รายละเอียดการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองตะคลอง หมู่ที่ 10 เส้นหน้าโรงเรียนบ้านหนองตะคลองต่อจาก คสล.เดิมไปทิศตะวันตกบ้าน
รายละเอียดสามารถดาว์นโหลดเพิ่มเติมได้
CamScanner 05-15-2563 09.03.00

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :