ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับจ้างเหมาแรงงานปฏิบัติงานขับรถดับเพลิงและงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

25 ก.พ. 65