ประกาศ เรืื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างโครงการซ่อมแซมถนน คสล.โดยการเสริมแอสฟัสท์คอนกรีต บ้านหนองนกคู่ หมู่ที่ 3 จากสี่แยกโรงเรียนบ้านหนองนกคู่ไปสี่แยกกลางหมู่บ้าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

13 ม.ค. 65