ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดหาวัสดุและอุปกรณ์ที่ใช้ในการฝึกอบรมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน กิจกรรมสำหรับผู้ปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

09 มี.ค. 64