ประกาศ เปิดเผยราคา กำหนดคุณสมบัติผู้เสนอราคาและหลักเกณฑ์รายละเอียดการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองนกคู่ หมู่ที่3 เส้นจากแยกโรงเรียนบ้านหนองนกคูาไปวัดหนองนกคู่

13 ม.ค. 63

สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติมได้

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :