ประกาศ เปิดเผยราคา กำหนดคุณสมบัติผู้เสนอราคาและหลักเกณฑ์รายละเอียดการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองปรือแก้ว หมู่ที่5 ต่อจาก คสล.เดิมปี60 เส้นไปบ้านโคกหินช้าง

13 ม.ค. 63

สามารถดาว์นโหลดรายละเอียดเพิ่มเติมได้

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :