ประกาศ เปิดเผยราคา กำหนดคุณสมบัติผู้เสนอราคาและหลักเกณฑ์รายละเอียดการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านนาสีนวล หมู่ที่5 เส้นบ้านนาสีนวลไปบ้านท่าลาด

13 ม.ค. 63

สามารถดาว์นโหลดรายละเอียดเพิ่มเติมได้

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :