ประกาศ เปิดเผยราคา กำหนดคุณสมบัติผู้เสนอราคาและหลักเกณฑ์รายละเอียดการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านท่าลาด หมู่ที่1 เส้นแยกจากโรงเรียนท่าลาดไปบ้านนาสีนวล

13 ม.ค. 63

สามารถดาว์นโหลดรายละเอียดเพิ่มเติมได้

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :