ประกาศ อบต. เรื่อง ผุ้ชนะเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม) UHT รสจืด ชนิดกล่อง สำหรับ ศพด.อบต.ท่าลาดและ รร.สังกัด สพฐ. ในเขตรับผิดชอบ ระหว่างวันที่ 1 เม.ย.-15 พ.ค.2561

01 มี.ค. 61