ประกาศ อบต.ท่าลาด เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโคกกุงน้อย หมู่ที่ 4 เส้นรอบหมู่บ้าน หน้าบ้านเจ๊กเฮียงถึงคอนกรีตเดิม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

25 มี.ค. 62