ประกาศ อบต.ท่าลาด เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองนกคู่ หมู่ที่ 3 จากสี่แยกบ้านนายสมหมายไปถนนทางหลวง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

25 มี.ค. 62