ประกาศ อบต.ท่าลาด เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโนนรังน้อย หมู่ที่ 6 เส้นทางลัดไปบ้านท่าลาด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

05 มี.ค. 62
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :