ประกาศ อบต.ท่าลาด เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองตะคลอง หมู่ที่ 10 เส้นแยกหน้าโรงเรียนไปหน้าวัดหนองตะคลอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

05 มี.ค. 62
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :