ประกาศ อบต.ท่าลาด เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองปรือแก้ว หมู่ที่ 8 เส้นไปบ้านหนองตะคลอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

14 มี.ค. 62
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :