ประกาศ อบต.ท่าลาด เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนผิวจราจรพาราแอสฟัลท์คอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นม.ถ.169-03 สายบ้านอุดม หมู่ที่ 17 – บ้านสองคอน หมู่ที่ 16 ตำบลท่าลาด กว้าง 5 เมตร ยาว 3,000 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 15,000 ตารางเมตร อบต.ท่าลาด อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

11 มี.ค. 62