บริษัท แสงเพชรการค้า จำกัด ได้เข้าสวัสดีปีใหม่ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด

20 ม.ค. 65

                            👉  วันที่ 20 มกราคม 2565 บริษัท แสงเพชรการค้า จำกัด ได้เข้าสวัสดีปีใหม่ปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด